Ympäristö- ja laatupolitiikka

Delipap Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi ihoystävällisiä kertakäyttöisiä eco-premium hyvinvointituotteita ympäristövastuullisesti. Olemassaolomme tarkoitus kiteytyy seuraavasti: “Ethical premium brands for you skin – with a pure Finnish soul.”

 

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Sitoudumme vähentämään oman toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormitusta, raaka-aineiden sekä luonnonvarojen käyttöä.

Jatkuvalla parantamisella pyrimme kehittämään ja paremmin hallitsemaan merkittäviä ympäristönäkökohtia sisältäviä toimintojamme.

Tärkein tehtävämme on asiakkaiden palveleminen sekä asiakastyytyväisyyden lisääminen tehokkaalla, laadukkaalla ja kannattavalla tuotantotoiminnallamme.

Työskentelemme määrätietoisesti saavuttaaksemme tavoitteemme ja päämäärämme.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia määräyksiä, ohjeita ja lainsäädäntöä.

Ympäristötietoutta ylläpidämme jatkuvalla henkilöstömme kehittämisellä ja kouluttamisella.

LAATUPOLITIIKKA

Kokonaislaatu on liiketoimintamme perusta, ja lähtökohta päämäärillemme, jotka ovat asiakkaidemme tyytyväisyys ja asiakassuhteiden jatkuvuus sekä kuluttajan saama positiivinen käyttäjäkokemus.

Sitoudumme lakien ja asetusten vaatimusten täyttämiseen, jatkuvaan parantamiseen,
laadunhallintajärjestelmän kehittämiseen sekä tehokkuuden lisäämiseen ympäristövastuullisuutta korostaen.

Yritysjohto sitoutuu ja luo edellytykset laadukkaiden tuotteiden ja toimintojen syntymiselle.

Toimitusjohtaja vastaa sisäisestä tiedottamisesta, jonka tarkoituksena on selvittää yrityksen tilaa ja keskeisiä toimintoja. Tämän avulla jokainen ymmärtää oman tehtävänsä
merkityksen ja osuutensa tavoitteiden saavuttamisessa.

Koko henkilöstömme aktiivinen tavoite on kehittää teknisesti ja taloudellisesti tehokas
toimintaympäristö asiakas- ja kuluttajatyytyväisyyden kasvattamiseksi.

Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa yhtiön kokonaislaadusta ja vastaa siitä, että havaittu virheellinen menettely tai tuote pysäytetään ja ryhdytään välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin.

Kuluttaja määrittelee toimintamme onnistumisen ostamalla valmistamiamme tuotteita mikä ilmenee markkinaosuutemme kasvuna.

Toimimme sertifioidun ISO 9001 –laadunhallintajärjestelmän mukaan, lisäksi toimintamme täyttää ISO26000 – ja GMP (Good Manufacturing Practices) – standardien vaatimukset.

Veikkolassa 21.1.2022

Sanna Karhu
toimitusjohtaja