HUR ALLT BÖRJADE

Vi brinner för att tillverka säkra hygienprodukter för hela familjen som skonsamma både for huden och miljön.
Vår historia började för 40 år sedan med en liten pojke med känslig hud och hans innovativa pappa, Raimo Nuortie. På den tiden fanns inte nutidens moderna blöjor på marknaden och man använde sig av tygblöjor. De passade inte Raimos lille son Oskari som hade känslig hud. Som alla pappor ville även Raimo försäkra sig om att sonen mådde bra, så han beslöt sig för att utveckla en ny typ av blöja som skulle lämpa sig bättre för barnets känsliga hud. Med den nya blöjan blev lille Oskaris hud bättre. Raimo blev inspirerad av den fungerande uppfinningen och beslöt sig för att ansöka om patent och starta ett eget företag – Delipap Oy. Kort därpå utökade företaget sitt sortiment till damhygienprodukter.

Än idag följer vi i Raimos fotspår och tillverkar högkvalitativa hygienprodukter för hela familjen som är skonsamma både for huden och miljön. Du har kanske hört talas om Muumi Baby blöjorna, damhygienprodukterna Vuokkoset och Helmi-produkterna för hela familjen.

Vi vill underlätta och förbättra de finländska familjernas vardag genom att erbjuda inhemska, hudvänliga och miljömässigt ansvarsfulla hygienprodukter utan att göra avkall på kvaliteten. Vår ansvarsfulla verksamhet har gett oss Svanenmärket, Nyckelflaggan och Allergi-, Hud- och Astmaförbundets märke. Delipap Oy ägs än idag av familjen Nuortie och sysselsätter därtill 70 andra personer.

Vår utveckling som företag

1976

Flerbarnspappan Raimo Nuortie, som är expert på pappersbranschen, kommer på idén att använda rent och nytt papper som råvara i blöjor och dambindor. Den krossade pappersmassan med s.k. ”mjukskivestruktur” fördelar fukten jämnt i blöjan eller bindan och gör att produkten lämpar sig även för känslig hud.

1979

Raimo Nuortie patenterar den nya innovativa mjukskiveidén och startar ett eget företag. Han öppnar sin första blöjfabrik i Nummela i södra Finland. Delipap Oy beviljas märket Nyckelflaggan för sin produktion i Finland.

1980

Dam-hygienprodukterna Vuokkoset lanseras på den finlandska marknaden. Vuokkoset tillverkas, precis som barnblöjorna, i Finland.

1988

Delipap Oy startar en ny, större blöjfabrik i Lieksa.

1991

Barnblöjorna från Delipap Oy lanseras under Muumi-varumärket. De härliga Muminfigurerna finns på blöjpåsarna och muntrar upp såväl barnens som föräldrarnas vardag.

1996

Delipap Oy:s huvudkontor och fabrik för damhygienprodukter flyttar från Nummela till Veikkola.

1998

Muminblöjan är den första blöjan i Finland att bli beviljad Allergi-, Hud- och Astmaförbundets märke. Allergi, Hud- och Astmaförbundet kan opartiskt bevilja märket till bevisligen säkra produkter. Märket försäkrar att produkterna är hudvänliga och passar även känslig hud.

2001

Delipap ar den första aktören i de nordiska länderna som anskaffar en maskin för tillverkningan byxblöjor. Grundaren Raimo Nuortie blir styrelseordförande och hans son Oskari Nuortie, pojken med den känsliga huden, blir företagets nya verkställande direktör.

2003

Delipap Oy får kvalitetscertifikatet ISO 9001 som garanterar produkternas och processernas höga kvalitet.

2006

Delipap Oy är den första tillverkaren i världen som får Svanenmärket för sina damhygienprodukter
Delipap Oy är även en av de första blojtillverkarna som beviljas Svanenmärket.

2007

Finlands enda fabrik som tillverkar engångsblöjor flyttar till Ekenäs och har invigning i oktober.

2009

Delipap Oy är den första nordiska tillverkaren som lanserar helt biologiskt nedbrytbara damhygienprodukter: Vuokkoset 100% Bio.
Samtidigt får Muumi-blöjorna en biologiskt nedbrytbar förpackning.

2010

Båda produktionsanläggningarna övergår till enbart certifierad el från vattenkraftverk.
Vattenkraft är en förnybar energikälla som inte ger upphov till skadliga koldioxidutsläpp i atmosfären eller miljön.

2013

Delipap Oy gör sin största investering någonsin och köper in en ny maskin för tejpblöjor till fabriken i Ekenäs. Maskinen tillverkar upp till 550 blöjor i minuten.

2014

Den nya produktionslinjen tas i bruk och den förnyade extramjuka Muumi Baby tejpblöjan lanseras.

2015

Den ena av Raimos tvillingdöttrar, Sanna Karhu, tar över den operativa företagsledningen. Oskari blir styrelsemedlem.

2016

Damhygienprodukterna Vuokkoset får ett ansiktslyft och lanseras i nya förpackningar. Alla Vuokkoset högabsorberande bindor och trosskydd har Svanenmärket och har tagits fram i samarbete med Finlands Allergi-, Hud- och Astmaförbund.