Lokalt producerad solenergi

Vi använder 100 % förnybar vattenkraft och solenergi i all vår verksamhet. Under våren 2021 inlededde vi ett solenergisamarbete med Raseborgs Energi Ab. Raseborgs Energi bygger en solpark i Ekenäs alldeles invid Delipaps blöjfabrik. Från solparken dras elkablar som kopplas till fabrikens elanslutning, så att solenergin kommer direkt till vår användning. Nuförtiden drivs alltså Finlands enda blöjfabrik delvis med lokalt producerad solenergi.

Vi vill säkerställa, att vi är föregångare inom vår verksamhet och kan leverera hållbart tillverkade blöjor av högsta kvalitet till våra användare.  Genom samarbete uppnår vi de bästa resultaten med avseenden på miljön och det vi lämnar efter oss till kommande generationer. Därför investerar vi I Raseborgs Energis solpark.

Läs mer om vår samarbete med Raseborgs Energi.

Ansvar

Ansvarsfull verksamhet ligger oss varmt om hjärtat och vår målsättning är att vara rättvisa mot alla – människor som miljö. Därför tillverkar vi bara högkvalitativa hygienprodukter som inte belastar naturen onödan och som även lämpar sig för känslig hud. Vi respekterar miljön och i vår verksamhet tar vi hänsyn till produktens hela livscykel från valet av råvaror till kassering av produkterna. Vi har blivit beviljade det nordiska Svanenmärket, men de stränga kriterierna för märket är bara ett minimikrav för oss. Vi vill definitivt vara med och bidra till samhällets välbefinnande genom att erbjuda nya arbetsplatser och välja rena råvaror och ansvarsfulla leverantöner. Läs mer om vår uppförandekod (Code of Conduct).

Svanenmärket

Syftet med Svanenmärket är att garantera produktens miljöansvar i hela dess livscykel med hänsyn till både produktionsprocessen, produktens användning och avfallshantering. Svanenmärket har ställt tydliga och stränga kriterier för vad produktera får innehålla och vad man får tillsätta under produktionsprocessen. Svanenmärkta produkter får inte innehålla några ämnen som är skadliga för människan eller miljön. Även materialen som används i produkterna bör tillverkas med låga utsläpp som inte belastar miljön. Svanenmärkta produkter får inte innehålla onödiga tillsatta kemikalier, till exempel salva eller parfym. Läs mer om kriterierna för Svanenmärket här.

Allergi-, Hud- och Astmaförbundet

Allergi, Hud- och Astmaförbundet kan bevilja märket till opartiskt utredda och säkra produkter. Märket garanterar att produkterna uppfyller noggranna produktspecifika kriterier. Allergimärkta damhygienprodukter och barnblöjor får inte innehålla parfym eller irriterande eller allergiframkallande ämnen. Vuokkoset damhygienprodukter och Muumi Baby-blöjor är allergimärkta och lämpar sig även för känslig hud. Vi samarbetar ständigt med Finlands Allergi-, Hud- och Astmaförbund för att göra produkterna ännu bättre.

Produktion i Finland

Nyckelflaggan är en garanti att produkterna är tillverkade i Finland. Nyckelflaggan är ett registrerat samfundsmärke som intygar att produkten är tillverkad i Finland. Våra Muumi Baby-blöjor och Vuokkoset damhygienprodukter tillverkas i Finland av rena och säkra råvaror. Du hittar fler produkter med Nyckelflaggan här.

Bara certifierad vattenkraft

Vi använder bara certifierad el från vattenkraftverk i produktionen. Vattenkraften är förnybar energi som inte genererar några koldioxidutsläpp alls. På så sätt minskar vi koldioxidavtrycket med 285 ton CO2 per år. Det motsvarar uppvärmningen av 100 eluppvärmda villor eller en åktur på 1,4 miljoner kilometer i en bensindriven bil!

För det gemensamma bästa

Vårt mål är att efter bästa förmåga ge vårt stöda sådant som står oss nära hjärtat, och vi donerar produkter till utvalda välgörenhetsorganisationer och -projekt. Vi stöder välgörenhet både i Finland och i utvecklingsländer. Vi har bland annat donerat Muumi Baby blöjor till både Hope ry och Mannerheims barnskyddsförbund rf. We understöder också projektet Nya Barnsjukhuset 2017, för att nämna några exempel. För oss är det viktigt att de organisationer och projekt som vi stöder lever upp till våra värderingar och att vi stolt kan säga att vi ger dem vårt stöd. Vi stöder också hälsofostran i skolor genom att dela ut Vuokkoset-produktprover och broschyrer till unga flickor för att hjälpa dem när de utvecklas till kvinnor. På vår Vuokkoset-webbplats ger vi information om mensen till unga flickor eftersom vi vet att en del frågor kring den kan kännas pinsamma och att alla inte har någon de kan diskutera detta med.

Utveckla de kommande 100 åren för Finland

Vi har i flera år samarbetat med utbildningsinstitutioner och erbjudit ämnen för studieprojekt i olika kurser. På detta sätt får de studerande jobba med viktiga arbetslivsorienterade projekt och vi får nya perspektiv att utnyttja i vår verksamhet. I samarbete med Kyrkslätts arbetscentral erbjuder vi stöd för sysselsättning av psykiskt funktionshindrade personer genom att ge dem möjlighet att delta i, till exempel, packning av produktprover. På detta sätt har också psykiskt funktionshindrade möjlighet att uppleva betydelsen av det egna arbetet. Därtill sysselsätter vi olika idrottsföreningar med packning av produktprover. Eftersom vi vill bidra till att skapa Finlands framtid, erbjuder vi gärna olika sysselsättningsmöjligheter för framtida förmågor.

Rapporteringskanal

Vi har skapat en whistleblowing-kanal för att du skall kunna rapportera om eventuella oansvariga aktiviteter du upptäcker. Du hittar rapporteringskanalen här: https://app.easywhistle.com/report/delipap/

Du kan skicka in en anmälan antingen anonymt eller under ditt eget namn. Rapporteringsprocessen är krypterad och dataskyddad genom lösenord. Den hanteras av en extern partner (EasyWhistle) för att säkerställa anonymitet, och alla meddelanden behandlas konfidentiellt och kan inte spåras. Var noga med att spara systemets transaktions-ID på ett säkert sätt så att du kan se svaret och hur ärendet fortskrider.

Vi förhåller oss allvarligt till alla olagliga, oetiska eller andra handlingar som strider mot våra riktlinjer och uppmuntrar till att uppmärksamma oss på sådana om det finns

en rimlig misstanke. Införandet av en rapporteringskanal för misstanke om missbruk bygger på EU:s whistleblower-direktiv.

Läs mer om direktivet här

Vi ber dig observera, att du kan ge normal kundfeedback via kanalerna som är ämnade för detta.