Suomeksieksi In English PÃ¥ svenska Hangul (Korean) China

Joutsenmerkki
Pohjoismainen ympäristömerkki, joka takaa tuotteen laadukkuuden ja ympäristöystävällisyyden.

Joutsenmerkillä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin se pyrkii ohjaamaan kuluttajia tekemään ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja. Toisekseen joutsenmerkki pyrkii ohjaamaan tuottajia tuomaan markkinoille sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka ovat ympäristön kannalta kestävästi tuotettuja, ja samalla erittäin laadukkaita. Joutsenmerkki luo eri tuotteille tiukkoja, ympäristön ja laadun kannalta suunniteltuja kriteereitä.

Vaipoissa tämä tarkoittaa, että mm. tuotteen valmistuksen hiilidioksidipäästöt ja tuotannosta syntyvä jäte ovat vähäisiä, tuotteen valmistuksen energian käyttö on minimoitu, tuote ei sisällä terveydelle mahdollisesti haitallisia aineita kuten hajusteita, ftalaatteja tai formaldehydiä. Lisätietoa kriteereistä löytyy osoitteesta www.ymparistomerkki.fi. Merkin myöntää SFS (Suomen standardisoimisliitto).

Maailman ensimmäiset joutsenmerkityt siteet

Valmistimme ensimmäisenä yrityksenä maailmassa joutsenmerkittyjä siteitä ja pikkuhousunsuojia, ja myös vaippojen valmistajana olimme yksi ensimmäisiä pohjoismaisen ympäristömerkin saaneita yrityksiä. Ympäristömerkin saaminen edellyttää, että valmistuksen aiheuttamat ympäristö- ja ilmastovaikutukset ovat vähäisiä. Tuotannossa käytettävän energiamäärän tulee olla alle asetettujen raja-arvojen. Vaatimuksissa huomioidaan myös turvallisuus- ja terveysnäkökulmat: Lisäaineita ja kemikaaleja koskevat kriteerit ovat tiukat. Tuotteiden tulee olla turvallisia käyttää eivätkä ne saa sisältää terveydelle haitallisia aineita. Myös niiden suorituskyvylle on tiukat laatuvaatimukset. Maailmassa on edelleen vain muutama tehdas, jotka ovat saaneet luvan valmistaa ympäristömerkittyjä siteitä ja vaippoja. Olemme yksi niistä.